Çalışanlar dikkat! Bunları yaparsanız tazminatsız kovulabilirsiniz

Ayrıntılar...


İş Kanunu’nun 25. maddesine göre, işveren,  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde iş sözleşmesini haklı  nedenlerle derhal feshedebilir. Bu durumda çalışan kıdem tazminatından  da olur. Peki hangi durumlarda kıdemsiz işten çıkarılırsınız. işte çok  önemli Yargıtay kararlarından bazıları:

1528121685416.png

 

Avukat Hasan Erdem, İş Kanunu madde 25/II’de yer alan ahlak ve iyi  niyet kurallarına uymayan halleri ve ilgili Yargıtay kararlarını  derledi.

İşte İş Kanununa göre işten atılma sebepleri

1 /  15

E-mail üzerinden işverene hakaret

E-mail üzerinden işverene hakaret

b) İşçinin, işveren veya aile  üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya  davranışlarda bulunması veya işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı  asılsız ihbar ve ithamlarda bulunması.

2 /  15

Yargıtay tarafından, işverenin  kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen  e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunduğu, davalı işverene ait  bilgisayarları ve e-mail adreslerini özel yazışmalarda kullanıp işverene  hakaret niteliğinde sözler sarf etmesinin İş Kanunu 25/II-b maddesi  uyarınca sataşma niteliğinde haklı fesih nedeni oluşturacağı  belirtilmiştir.

3 /  15

Kasiyere kameradan taciz etti

Kasiyere kameradan taciz etti

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

4 /  15

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin  2015/16467 E. ve 2017/16074 K. sayılı ilamına konu olayda davacının  mağaza çalışanlarından birine “kameradan seni izliyorum çok güzel  gözüküyorsun”, “benim biricik kasiyerim, en güzel kasiyerim”,  “parfümünden etkilendiği”, “mini şortun kendisine çok yakıştığı”  şeklinde sözler söylemesinin muhatabını rahatsız edici nitelilkte  olduğundan bahisle Yargıtay tarafından işverence yapılan fesih haklı  sayılmıştır.

 

5 /  15

Sosyal medyadan şefe hakaret

Sosyal medyadan şefe hakaret

d) İşçinin işverene yahut onun aile  üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine  sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu  maddeleri kullanması.

6 /  15

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin  2015/27643 E. ve 2016/7929 K. sayılı ilamına konu olan davada, davacı  bir sosyal paylaşım sitesinde “iki kelimeyi bir araya getirip cümle  kuramayan adamlar müdür olursa basit bir resmi yazıya cevap yazmayan  gerizekalılar şef olur ….’de iş hayatı saçma sapan ilerliyor.”

7 /  15

şeklinde paylaşımda bulunduğunun  görüldüğü belirtilmiştir. Yargıtay tarafından, yapılan paylaşımın davalı  işyerine yönelik olduğu ve davacının söz konusu hakaret ve sataşma  içeren paylaşımının işverene haklı fesih imkanı verdiği belirtilmiştir.

8 /  15

Hurdaları kendi kamyonuna yükledi

Hurdaları kendi kamyonuna yükledi

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye  kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak  gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

 

9 /  15

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin  2015/18766 E. ve 2017/24395 K. sayılı ilamına konu olayda temizlik  görevlisi ve hastanedeki atık malzemelerini toplamakla görevli olan  davacının iş akdi davalı işveren tarafından, davalıya ait hastanenin  tamir edilmek üzere çıkartılan kapı pervazlarının belirli bir yere  konulmak yerine davacı tarafından kendi kamyonuna hurda malzemeleriyle  birlikte yüklenmesi, dolayısıyla davacının kurum malını hurda olarak  satıp gelir elde etmeye çalışma sebebiyle feshedilmiştir.

10 /  15

Yargıtay tarafından, davacının bu eyleminin haklı fesih sebebi oluşturduğu belirtilmiştir

11 /  15

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

12 /  15

g) İşçinin işverenden izin almaksızın  veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay  içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir  ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 

13 /  15

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

14 /  15

İş güvenliğini tehlikeye düşürmek

İş güvenliğini tehlikeye düşürmek

i) İşçinin kendi isteği veya savsaması  yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya  malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya  ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede  hasara ve kayba uğratması.

15 /  15

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin  2016/21782 E. ve 2016/21790 K. sayılı ilamına konu olayda işyerinde  tanker şoförü olarak çalışan davacının, aracın içerisinde sigara  içilmesinin yasak olmasına karşın sigara içtiği ve davacının bu  davranışının işveren tarafından haklı fesih sebebi teşkil ettiği  belirtilmiştir.

mynet


Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals