Tarih

Osmanlı`da Saray Yaşantısı Nasıldı?

Osmanlı’da birincisi sabah saatlerinde, diğeri gün batımında olmak üzere iki öğün yemek yenirdi. Hatta kayıtlara göre Fatih Sultan Mehmet’in akşam yemeği çorba, etli yemek, yoğurt ve salatadan ibaretti. Bunlar sağlıklı beslenmek isteyen insanın yemesi gerekenlerdir aslında. Aynı zamanda akşam yemekleri Peygamber Efendimizin (s.a.v.) akşamları hafif şeyler yeme sünnetine de uygundur. Değilse sanıldığı gibi padişahlar her canları istediğinde sofra donatıp bir sürü nimeti israf ederek yemek yemezlerdi.
Padişah hareme istediği zaman giremezdi
Padişahlar yanlış lanse edildiği gibi canları isteyince hareme giremezdi. Valide Sultan`dan izin aldıktan ve günü, saati belirlendikten sonra hareme girebilirdi.
Padişah haremde gözükünce görevli ağalar bastonları döşemelere vurarak “hünkâr, destur” diyerek harem halkını uyarırlar ve bu nidayla namahrem olanlar kaçışır ve padişah diğer cariyeleri görmezdi. Yani İslam ve Osmanlı düşmanlarının iddia ettikleri gibi padişah ulu orta hareme dalmaz, karpuz seçer gibi cariye seçmezdi. Gerektiğinde de seçimi valide sultan yapardı. Padişah da onay verirdi. Valide sultana itiraz gibi bir hakkı yoktu.
Cariyeler odalık değildi
Bazı romanlarda(özellikle yabancı) ve filmlerde cariyeler “padişahın odalığı” olarak gösterilir, fakat bunun gerçekle hiç ilgisi yoktur. Gerçek şuki cariyelerin çoğu saray içi hizmetlerde değerlendirilmiştir. Harem cariyeler için bir kız üniversitesi gibidir. Cariyeler ders görmekte, eğitim almaktadır. Değilse oturup sabah akşam kendilerini padişaha beğendirmek için uğraşıp duran insanlar değildirler. Yukarıda belirttiğimiz gibi hepsi belirli alanlarda vazifelidirler ve vazifelerinden dolayı ücret de almışlardır. Oysa ki köle statüsünde olmakla efendilerinin kendilerine ücret ödeme gibi bir zorunluluğu yoktur. Nitekim o zamanın Avrupa’sında köleler ücret almak şöyle dursun, itilip kakılmaktaydı. Fakat Osmanlı kul hakkına çok önem verdiği için cariyelere belirli ücret ödemişlerdir.
Sultan 1. Mahmut zamanından birkaç örnek verirsek:
Kilerde görevli cariye sayısı 17,
Haremdeki makam sahiplerinin hizmetinde 23,
Külhanda(hamamın yakılması vazifesi) 6.
Aldıkları ücret örneklerinden bazıları:
Kilerde görevli, Fatma 30 akçe, Rukiye 30 akçe Ayşe 20 akçe, Hatice 20 akçe.

KAYNAKLAR
Osmanlı Sarayları, Saray Hayatı ve Harem – Yavuz Bahadıroğlu
Biz Osmanlıyız – Yavuz Bahadıroğlu
/* ]]> */