Tarih

Osman Gazi’ye kuracağı büyük devleti müjdeledi

Osman Gazi’ye kuracağı büyük devleti müjdeledi

ŞEYH Edebâlî; Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda hizmeti geçen büyük İslâm âlimidir. Osman Gâzi’nin kayınpederi ve hocasıdır. Karaman’da 1206 yıllarında (Hicri 603) doğduğu tahmin edilmektedir. 1326 yılında (Hicri 726) Bilecik’te vefât etti. Konya’dan gelerek cihâd sınırının en uç bölgesi olan Eskişehir yakınlarında İtburnu Köyü’ne yerleşen Edebâli, burada insanlara islâmiyeti anlattı. Dîni meselelerde herkes ona mürâcat eder, dünyâ ve devlet işlerini ona danışırdı.

Osman Gazi’nin rüyası

Ertuğrul Beyin oğlu Osman Bey, Şeyh Edebâlî hazretlerini sık sık ziyârete gider, ilim ve feyzinden istifâde ederdi. Edebâlî hazretlerinin kendi parasıyla yaptırıp talebelerine ders verdiği Bilecik’teki zâviyesini ziyâretlerinden birinde, Osman Bey bir rüya gördü. Rüyâsını hocası Edebâlî hazretlerine anlattı.

Osman Beyin rüyâsında, Edebâlî hazretlerinin koltuk altından çıkan bir nûr, gelip Osman Beyin göğsüne girdi. O nûrun girmesiyle, Osman Bey’in karnından bir ağaç peydâ oldu. Birden dallanıp budaklandı. Dalları çok yükseklere ulaştı. Altındaki nice dağlar ve nehirler gölgelendi. Onun gölgesindeki dağ ve nehirlerden birçok insan gelip istifâde etmeye başladığı sırada, Osman Bey uyandı. Edebâlî hazretleri, Osman Beyin böyle bir rüyâ görmesine çok sevindi. Onun yapacağı büyük hizmetlerde, kendisinin de nâsîbi olmasına çok şükretti ve Osman Beyin bu güzel rüyâsını şöyle tâbir etti: Oğul! Sen, Ertuğul Gâzi oğlu Osman, babandan sonra ‘Bey’ olacaksın.

Kızım Mâl Hâtûnla evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nûr budur. Sîzin asil ve temiz soyunuzdan nice pâdişâhlar gelecek. Onlar, nice devletleri bir çatı altında toplayacak. Allahü teâlâ, nice insanın huzur ve saâdete kavuşmasına, dîn-i İslâmla şereflenmesine senin neslini vesile edecek” dedi. Osman Beyi tebrik etti. Gözünün nûru kızını, bu mübârek insana nikâh etti. Osman Beyin, Mâl Hâtunla evliliğinden Orhan Bey dünyâya geldi. Edebâlî. hazretleri, dâmâdı tarafından kurulan Osmanlı Devletine mânevî güç verdi. Sultan Osman Gazînin hürmet ettiği, her hususta istîşâre edip danıştığı en yakın yardımcılarından oldu.

Osman Gâzi, Yenişehir’i aldıktan sonra memleketi beş idârî bölgeye ayırdı. Karacahisar’ı oğlu Orhan Beye, Subaşılığını da kardeşi Gündüz’e verdi. Yarhisar’ı Hasan Alp’a, İnegöl’ü Turgut Alp’a verdi. Kayınbabası Edebâlî’ye de Bilecik gelirini tımar verdi. Hanımını babası ile Bilecik’te bıraktı. Kendisi Yenişehir’e giderek yanındaki gâzilere evler yaptı.

Kaynak

/* ]]> */